อังสุมาลิน ปรีชาชาต

รีวิวลูกค้า SIRI HOMEMADE
ใช้ดีมากค่ะ
ริมฝีปากที่แตกกลับมานุ่มไม่แตกแล้วค่ะ
ช่วงนี้อากาศหนาวด้วย
ใช้ดีมากค่ะ