ป้ายกำกับ: การทำบุหงาแห้ง

การทำเทียนอบและบุหงาแห้ง

การทำเทียนอบและบุหงาแห้ง : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

ไปเรียน การทำเทียนอบและบุหงาแห้ง ขอเกริ่...Read More