ประโยชน์ของถ่านกัมมันต์ที่มีต่อผิว ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์

ประโยชน์ของถ่านกัมมันต์ที่มีต่อผิว

ถ่านกัมมันต์ได้เริ่มมีความนิยมนำมาเป็นส่วนผสมในสกินแคร์มาเมื่อสองสามปีมานี้เอง แต่การใช้ถ่านเป็นส่วนผสมยังมีการใช้มาหลายปีแล้ว อันเนื่องด้วยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์มีความสามารถในการดูดซับน้ำมัน, สิ่งสกปรก และกลิ่นได้ดีกว่าถ่านธรรมดามาก ย่อมทำให้ ประโยชน์ของถ่านกัมมันต์ที่มีต่อผิว ช่วงหลังๆสกินแคร์ต่างๆจึงนิยมใช้ถ่านกัมมันต์หรือ Activated Charcoal เป็นส่วนผสม ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์เหล่านั้นมีคุณภาพดีขึ้น

Activated Charcoal หรือ ถ่านกัมมันต์ คืออะไร?

Activated Charcoal หรือ ถ่านกัมมันต์ในภาษาไทย เป็นถ่านที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้ถ่านเกิดรูพรุนขนาดเล็กๆในระดับนาโนเมตรเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งทำให้เพิ่มพื้นผิวผนังภายในรูพรุนได้จำนวนมหาศาลโดยถ่านกัมมันต์ 1 กรัมจะมีพื้นผิวในผนังรูพรุนประมาณ 1,000 ตารางเมตร เพื่อนำคุณสมบัตินี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหลายอย่าง เช่นใช้เป็นตัวกรอง ตัวดูดซับสารพิษเป็นต้น ซึ่งถ่าน Activated Charcoal หรือถ่านกัมมันต์นี้มีกระบวนการผลิตสองวิธีคือ

  • หนึ่งวิธีทางกายภาพ วิธีนี้เริ่มจากนำไม้ หรือ วัสดุใดๆที่มีสารประกอบคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมากนิยมใช้กะลามะพร้าวหรือไม้ไผ่มาเผาในอุณหภูมิประมาณ 700-800 องศาเซลเซียสในสภาวะไร้ออกซิเจนเพื่อให้ได้ถ่านก่อน จากนั้นนำถ่านที่ได้มากระตุ้นในอุณหภมูิ 900-1,100 องศาเซลเซียสในสภาวะที่มีไอน้ำหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบดให้เป็นผงหรือเกล็ดที่มีขนาดตามต้องการ
  • สองวิธีทางเคมี โดยเริ่มต้นจากการได้มาของคาร์บอนโดยการเผาไม้หรือกะลามะพร้าวในอุณหภูมิประมาณ 700-800 องศาเซนเซียสในสภาวะไร้ออกซิเจน หลังจากได้ถ่านมาแล้วจึงกระตุ้นด้วยสารเคมีพวก  ซิงค์คลอไรด์ กรดฟอสฟอริค โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับการใช้ความร้อนอุณหภูมิประมาณ 400-600 องศาเซลเซียส การผลิตถ่านวิธีนี้มีข้อเสียคือทำให้อาจมีสารเคมีตกค้างได้

detox soap

ถ่านกัมมันต์กับผลิตภัณฑ์ถนอมผิว

อันเนื่องด้วยถ่านกัมมันต์หรือ activated charcoal นี้มีคุณสมบัติที่สำคัญคือมีรูพรุนขนาดเล็กสูง และมีพื้นผิวสัมผัสสูงถึง ใน 1 กรัมมีพื้นที่ถึงประมาณ 500 ถึง 1,500 ตารางเมตรเลยทีเดียว และคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือดูดจับสารอินทรีย์ด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals force) ระหว่างสารอินทรีย์กับคาร์บอน และเนื่องจากถ่านมีคุณสมบัติมีรูพรุนมากจึงดูดซับพวกไขมันต่างๆที่อยู่ที่ผิวได้มาก ทำให้สามารถลดความมันของผิวได้ และยังดูดจับเอาสิ่งสกปรกอื่นๆได้ด้วยโดยเฉพาะพวกที่เป็นสารอินทรีย์ ดังนั้นมีการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ พวกทำความสะอาดผิว ลอกผิว เช่น สบู่ถ่านไม้ไผ่, ผสมกับโคลนมาร์คหน้า อย่างไรก็ตามเราไม่แนะนำให้ผู้ที่มีผิวแห้งใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีถ่านกัมมันต์ผสมอยู่เพราะจะทำให้ผิวแห้งเกินไป แต่เหมาะมากสำหรับคนผิวมัน และคนที่ต้องเผชิญกับฝุ่นผง ควัน ซึ่งถ่านกัมมันต์จะจับและดูดซับความมันและสิ่งสกปรกได้ดีทำให้ผิวสะอาด

ใส่ความเห็น