นอนกลางวัน เป็นเวลานาน สัญญาณของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 หมายถึงสภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ 126 มก./ดล. อันเนื่องมาจากร่างกายสามารถสร้างอินสุลินได้ตามปกติ แต่อินสุลินไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ในเซลได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน เรื่องต่อจากนี้ไปจะพูดถึงเกี่ยวกับการ นอนกลางวัน มีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างการนอนกลางวันเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง และโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และพบว่ามันมีความสัมพันธ์กัน

งานวิจัยเกี่ยวกับการ นอนกลางวัน โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

โดยทำการศึกษาความสัมพันธ์นี้จากประชากร 300,000 คน ผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษได้ให้ข้อสังเกตุไว้ว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมายาวนานมักจะมีอาการอ่อนล้าในช่วงกลางวัน แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะพิสูจน์ว่า การนอนหลับกลางวันเป็นเวลานานๆจะทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สูงขึ้น งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และได้นำเสนอผลงานในงานประชุม “The European Association for the Study of Diabetes” ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี

ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าคนที่นอนกลางวันเป็นเวลานานกว่า 60 นาที มี 40 เปอร์เซ็นต์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สูงขึ้น ส่วนคนที่นอนกลางวันในระยะเวลาไม่เกิน 40 นาทีไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กันต่อความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้น

banner-overlay-youtube-detox-soap

ผู้มีปัญหาในการนอนจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลากหลายชนิด

นักวิจัยยังกล่าวไว้ว่าการงีบหลับกลางวันนานๆอาจเป็นผลมาจากการนอนถูกรบกวนในเวลากลางคืน ซึ่งอาจมาจากสภาวะการหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นไปได้ การนอนที่ผิดปกติหรือถูกรบกวนแบบนี้ จะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ของการเป็นโรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง , ปัญหาหัวใจและหลอดเลือด และความผิดปกติในการเผาผลาญอาหาร และโรคอื่นรวมทั้งโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ด้วย

คนที่นอนไม่เพียงพอหรือว่าการนอนถูกรบกวนหรือขัดจังหวะ ซึ่งมาจากสาเหตุของการงาน การใช้ชีวิต การเข้าสังคม พวกนี้จะทำให้มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น และทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้

มีความเป็นไปได้ว่าคนที่สุขภาพเริ่มไม่ดี และเป็นโรคเบาหวานขั้นเริ่มต้น ก็มักจะมีความต้องการนอนในตอนกลางวันที่ยาวนานกว่าปกติ

ในทางตรงกันข้าม การนอนเพียงสั้นๆในช่วงกลางวันจะมีผลดีต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวกระฉับกระเฉงได้

นอนกลางวัน
ภาพโดย Rising Damp

สัญญานเตือนล่วงหน้า

Naveed Sattar ศาสตราจารย์ทางการแพทย์ด้านการเผาผลาญ (Metabolic medicine) ของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ กล่าว่า ในปัจจุบันนี้มีหลักฐานมากมายว่าการนอนที่ถูกรบกวนมีความสัมพันธ์กันกับโรคเบาหวาน มันมีความเป็นไปได้ว่าความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสาเหตของการนอนหลับกลางวัน ก็หมายถึงว่าน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอาจจะเล็กน้อย ก็อาจเป็นการส่งสัญญานของโรคเบาหวานว่ามีความเสี่ยงสูง

อย่างไรก็ตามจะต้องมีการออกแบบการทดสอบที่เหมาะ เพื่อว่าจะได้ทราบรูปแบบในการนอนหลับแบบต่างๆว่าสามารถส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ดร. Benjamin Carins แห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด กล่าวว่า การนำผลการค้นพบนี้ไปใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยทั่วๆไปแล้วการสรุปสาเหตุและผลของโรคไม่สามารถใช้แค่การสังเกตุเพียงอย่างเดียวได้ มันอาจจะมีคำอธิบายอย่างอื่นๆอีกได้ จากการการค้นพบนี้

เรื่องจาก BBC Health

ภาพโดย Kyle Adams and Rising Damp

ใส่ความเห็น